Sveriges bönder

Vad är egentligen hållbart?

Sanningen är att ingen vet vad som är 100 procent hållbart men vi vet vad som inte är det. I århundranden har bönderna sökt nya metoder och sökandet efter det mest hållbara pågår fortfarande. Sveriges bönder ligger i framkant och en enkel sak som du som konsument kan göra är att välja produkter producerade av dem. Det gynnar utvecklingen för framtiden samtidigt som du får produkter av högsta kvalitet.

Här kan du läsa mer om de LRFs hållbarhetsarbete: https://www.sverigesbonder.se/hallbarhetsmal/