Sveriges bönder

Ska jag välja svenskt eller ekologiskt?

I takt med att fler och fler miljömärkningar dyker upp på marknaden blir vi mer och mer osäkra på vilken som egentligen gäller, vi vill göra bra val, men vad är egentligen rätt? Är ekologiskt till exempel bättre än svenskt? En fråga som är svår att svara på, det beror på vad du handlar.

Ekologiskt och konventionellt lantbruk kompletterar varandra. I Sverige är det inte ovanligt att man har bägge delarna samtidigt eftersom man då kan dra nytta av båda systemens fördelar. Det svenska lantbruket ligger globalt sett långt framme när det gäller hållbarhet.

Det gör att det alltid finns fördelar med att välja svensk mat, oavsett om den är ekologisk eller inte.

Spannmål

Vete, korn, havre och råg är Sveriges vanligaste sädesslag. Det spannmål som odlas i Sverige får inte behandlas med bekämpningsmedel före skörd, det gör att vi får väldigt lite rester i våra livsmedel och att vi ligger i topp i EU.

Grönsaker

Mat som har rest kort behåller sin smak och sina vitaminer. Många grönsaker odlas i växthus, därför får Sveriges bönders dagliga arbete, med att byta fossila bränslen mot biologiska som pellets, halm och biogas, stor påverkan.

Rotfrukter

Potatis och rotfrukter är våra mest hållbara grödor, dessutom odlas de på så många olika platser i Sverige att de sällan behöver transporteras långt.

Äpplen

I Sverige får äpplena inte behandlas efter skörd. Gödsling, bevattning, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, får bara ske om det verkligen behövs. Dessutom ska allt finnas dokumenterat.

Honung

Det krävs 185 flygturer för ett bi för att samla ihop till en tesked honung. Under varje flygtur fram och tillbaka till kupan transporterar de också pollen som gör att våra vilda och odlade växter kan utveckla både frön och frukter. Det finns god tillgång på svensk honung men i butikerna får den importerade mycket plats. När vi köper mindre svensk honung blir det mindre lönsamt att ha bin, då får vi färre bin som kan hjälpa till att sprida pollen.

Svinnet

Oavsett om du väljer svenskt eller ekologiskt (eller båda), så är det viktiga att du äter upp det du har handlat och slänger så litet som möjligt. Lukta och smaka innan du slänger!