Sveriges bönder

Så tar vi vara på jorden

De svenska jordbruksmarkerna har formats under tusentals år genom att djur betat och människor bearbetat. Jordbruksmark kan inte skapas på konstgjord väg eller genom att flytta jord, och mark som förstörs av till exempel bebyggelse kan inte göras brukbar igen. Därför måste vi vara försiktiga med hur vi använder den värdefulla marken.

Att arbeta med naturen

Till skillnad från de flesta andra branscher använder lantbruket naturens egna metoder och krafter. Energin till produktionen kommer direkt från solen som driver fotosyntesen som får saker att växa. Bra jord, vatten, ljus och näring är förutsättningar för goda grödor. För att kunna göra rätt avvägningar i varje situation krävs djupa kunskaper, dessutom krävs hårt arbete för att maximera grödornas goda förutsättningar och minimera störningar som ogräs, skadedjur och sjukdomar.

Ett avlångt land

Det är stora skillnader på förutsättningarna för lantbruk i norra och södra Sverige. I norr skapar många soltimmar per dygn och långa kalla vintrar goda förhållanden för potatis och fina jordgubbar eftersom sjukdomar och skadedjur minskar. Mer än 70 procent av våra grönsaker, frukter och bär odlas i Skåne. Gotland, Öland och Kalmartrakten har många soltimmar och kalkrika jordar och kan därför stoltsera med Sveriges enda bönodlingar.

I Skåne, Västra Götaland och Östergötland odlas mycket spannmål, bland annat till foder, därför blir det naturligt att också grisar, kycklingar och äggproduktion finns där. Där det inte går att köra traktor är det bättre att ha betande djur. Kor, får och lamm kan omvandla gräs till mjölk och kött, och dessutom ger de gödsel som kan läggas på lämpligare åkermark.

Djurhållningen är på så sätt viktig för odlingen och vice versa. När bonden odlar vall, det vill säga gräs och baljväxter, är det inte bara för att skapa djurfoder utan också för att bekämpa ogräs och för att öka mullhalten i jorden. Vallen ingår också i en väl genomtänkt växtföljd, där man växlar mellan olika grödor för att odlingen ska fungera så bra som möjligt.

Om jorden ska kunna ge oss mat måste vi ge den omsorg, därför arbetar Sveriges bönder dagligen för att skapa ett hållbart lantbruk för framtiden.

Läs mer om förutsättningar för lantbruk i olika delar av Sverige