Sveriges bönder

”Omsorgen om djuren är viktigast”

Emma Bäckströms kor och kalvar får ständiga uppgraderingar i ladugården. Ny, förbättrad inredning och moderna maskiner bidrar till att djuren mår extra bra. Och då mår hon bra.

Hon har alltid vetat att hon vill arbeta med djur. Och som uppvuxen på en mjölkgård ter det sig kanske inte särskilt oväntat att hon nu som 28-åring driver samma gård, när föräldrarna blivit äldre. Men det var inte alls självklart att ta över gården, berättar Emma Bäckström på gården Valsfäboda utanför Robertsfors.

– Min sambo Anton jobbar i skogen på vintrarna och har inte riktigt varit inställd på att driva en mjölkgård. Men i somras tog vi över hemmanet och under hösten också företaget.

Det var inte bara hennes sambos tvekan som gjorde att paret funderade länge innan de bestämde sig. För Emmas del innebar även själva företagandet ett frågetecken. 

– Det är ju ett stort ansvar och mycket att sätta sig in i. 

Stora investeringar

Gården har 60 mjölkkor och totalt cirka 120 djur. En av de första frågorna Emma och hennes sambo behövde ta ställning till var huruvida de skulle göra två betydande nyinvesteringar: en ny mjölkrobot och ny foderblandare.

– De gamla maskinerna behövde bytas ut och vi insåg att investeringarna var nödvändiga. Men det känns lite nervöst med tanke på investeringarnas storlek.

Djurens välbefinnande står högt på listan för Emma och sedan hon och sambon tog över gården har det bytts ut en del inredning i ladugården som inte längre höll måttet. Bland annat har korna fått nya liggsängar, kalvningsboxen ny gummimatta och just nu håller de på att bygga en ny avdelning för sinkorna – de kor som snart ska kalva.

Gräs blir till mjölk

Omsorgen om djuren beror helt och hållet på att Emma tycker om djur och “vill att de ska ha de så bra det bara går”. Att hennes djurhållning också innebär en miljömässig hållbarhet är knappast något hon ens har tänkt på. Men när hon får frågan om vad hållbarhet betyder för henne formulerar hon rappt ett svar:

– Vi har väldigt bra förutsättningar för att odla gräs här uppe, men inte så mycket annat än det i större skala. Så för att få ut något som blir tjänligt för oss människor är det bästa sättet att energin från gräset först får tas tillvara av djur, konstaterar hon.

Gårdens storlek är närmast optimal för paret – ladugården kan om det behövs skötas av en person. Därför planerar Emma ingen utökning. Istället ligger fokus på att låta verksamheten sätta sig ordentligt. Och att hela tiden se till att alla djur har det bra.

Mjölkgården Valsfäboda Gård AB

Antal djur: 60 mjölkkor, 120 djur totalt

Areal åkermark: 240 ha varav c 50 ha används till spannmål

Anställda: 1 anställd plus familjen

Om hållbarhet: “Genom att låta djuren beta och äta det vi kan odla här lokalt, och se till att djuren har det så bra det går, skapar vi en hållbar produktion av viktiga livsmedel.”