Sveriges bönder

Mer vego om djuren får vara med

Den vegetariska maten kräver sitt kretslopp. Även för den som väljer att äta helt vegetariskt eller veganskt, har djuren en viktig roll i matproduktionen.

 
Växterna behöver inte bara ljus, värme och vatten för att kunna växa. De behöver också näring. De vilda växterna får näring med hjälp av insekter, bakterier, svampar och olika mikroorganismer som bryter ner vissna växtdelar så att de blir till näring åt andra växter. Odlade grödor behöver även tillförd näring för att ge en bra skörd. Organiskt gödsel kommer från levande växter och djur och medan mineralgödsel kommer från gruvdrift eller industriproduktion. Växterna har lättare att ta upp mineralgödsel, nackdelen är att den är energikrävande att framställa och att den tillverkas av ändliga resurser.   


Djurhållningen i Sverige genererar mängder av organiskt och lokalproducerat gödsel som i sin tur skapar näringsrika jordar för grönsaker att växa i. Betande djur håller dessutom markerna öppna, en förutsättning för att många insekter, fjärilar vilda bin och och fåglar ska överleva.


Vi på LRF tycker att var och en ska äta det den vill. För den som vill äta kött förespråkar vi svenskt kött och för den som vill äta vegetariskt förespråkar vi svenska grönsaker, rotfrukter och växtprotein. 

Läs mer om varför vi behöver betande djur: