Sveriges bönder

Mat från Sverige, idag och i morgon

Läget i världen påverkar bland annat produktionen av mat i Sverige. Som det ser ut idag är ungefär hälften av den mat vi äter importerad och en stor del av Sveriges bönder är i dagsläget beroende av en rad insatsvaror som till exempel drivmedel, energi och reservdelar. Med rätt förutsättningar finns goda möjligheter att öka produktionen och det du som konsument kan göra är att välja mat från Sverige.

Märkningen Från Sverige (https://fransverige.se) har 5 bra tips på hur du som konsument kan vara med och säkra maten.

1 När du väljer kött och charkuterier – välj svenskt kött

För en trygg och livskraftig matproduktion i Sverige är samspelet mellan växtodling och djurhållning avgörande. Djuren är därmed vårt beredskapslager.

2 Välj svenska grönsaker, frukter och bär i säsong

3 Fråga efter svenskt på restaurangen och i matsalen

Det kan vara svårt att veta ursprunget på kött och råvaror på restaurangen. Kanske är du noga med att välja svenskt i matbutiken, men hur ofta frågar du var maten kommer ifrån på restaurang?

4 Reflektera över dina matinköp
Idag är det ingen brist på livsmedel i Sverige. Vi producerar säker och trygg mat. När du ser över dina matinköp kan du bidra till att säkra den svenska maten för framtiden.

5 Titta efter ursprungsmärkningen Från Sverige

Välj svensk mat och säkra den svenska maten genom att ta ställning för en fortsatt trygg livsmedelsförsörjning i Sverige. Märket Från Sverige gör det enkelt att hitta svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Det hjälper dig att göra medvetna val som påverkar både på kort och lång sikt.

Listan i sin helhet hittar du på Från Sverige