Sveriges bönder

”Jag är uppväxt på en gård och älskar kor”

Modern teknik krävs för att göra lantbrukaryrket mer attraktivt, tror Sofia Warefelt. Hon är ladugårdsförman med ansvar för 250 mjölkkor.

Klockan är sex på morgonen. Sofia Warefelt slår sig ner vi datorn och bläddrar genom listan på skärmen. Ser snart att sex av de 250 korna som hon ansvarar för inte har gått in i mjölkningsroboten under natten. Strax är hon på väg ut i den stora hallen för att hämta dem så att de blir mjölkade.

Sofia är ladugårdsförman på mjölkgården Högared i Halland. Hon började arbeta inom lantbruket direkt efter studenten från gymnasiet för 4,5 år sedan. 

– Jag är uppvuxen på en gård och älskar kor och att få producera något som alla behöver – mat. 

När alla kor är mjölkade kör hon och någon av hennes tre kollegor ut med ”mjölktaxin” för att ge de 40-talet kalvarna mjölk. Mjölktaxin är helt enkelt en eldriven vagn som gör iordning och värmer mjölken, och doserar den så att varje kalv får rätt mängd. 

– Det är mycket teknik på gården vilket gör arbetet både enklare och mindre fysiskt krävande. Idag behöver du inte vara särskilt stark för att jobba på en mjölkgård.

Tre av mjölkrobotorna installerades 2012, då också antalet djur ökade från 40 till över 200. I somras tillkom ytterligare en robot. Tekniken är nödvändig inte bara för att kunna hantera stora djurbesättningar på ett sätt som är bra för djuren, utan också för att göra lantbrukaryrket mer attraktivt, tror Sofia. 

Vi behöver locka fler till vår bransch. Både för att svenskt lantbruk är viktigt för vår matproduktion och för att kunna bibehålla en bra biologisk balans och mångfald.

Sofia älskar kor, säger hon, men är också engagerad i hållbarhet. Begreppet behöver uppdateras, hävdar hon. Det har fått en alltför snäv betydelse och borde inkludera fler av lantbrukets positiva bidrag. 

– Exempelvis binder våra odlingar kol i marken, och genom djurens naturbete håller vi marker och landskap öppna, något som är nödvändigt för att många djur- och växtarter ska kunna överleva.

Hemma på gården där hon är uppvuxen har hon egna kor tillsammans med sin sambo. Det är starten på en egen besättning, förklarar hon. Målet är nämligen att en dag starta en egen mjölkgård. 

Högared mjölkgård

Yrke: Ladugårdsförman
Verksamhet: Mjölk- och köttproduktion, växtodling, maskinstation
Antal mjölkkor: 250
Sofias mål: Att starta en egen mjölkgård
Om hållbarhet: ”Begreppet behöver vidgas och inkludera flera av lantbrukets positiva bidrag – exempelvis att vi binder kol i marken och håller landskap öppna så att växt- och djurarter överlever.”