Sveriges bönder

Hur fungerar fotosyntesen?

Vi är många som lärde oss i skolan hur fotosyntesen fungerar, men färre som minns hur det egentligen går till när växter gör solljus till socker och syre? 

Utan gröna växter, inga människor. Så enkelt är det. Att växterna förser oss med syre är livsavgörande, för både oss och dem, men för dem är det inte syret som är huvudsysslan, det är bara en restprodukt som kommer av att växten skapar näring åt sig själv. 

För fungerande fotosyntes behöver växten solljus, vatten och koldioxid. När solljuset träffar klorofyllet, de gröna pigmenten på växternas blad, kan växten använda ljusets energi till att dela de vattenmolekyler de tagit upp via rötterna. Växten vill åt väte, och kvar till oss människor blir syre. Växtbladen tar även upp koldioxid och ihop med väte och solenergi processar växten kolet i koldixiden till glukos. Glukosen är växtens näring och är det som gör att växten kan växa och bygga nya växtdelar.

Solenergi + koldioxid + vatten → glukos + syre

  1. Solens energi träffar de gröna bladens kloroplaster/klorofyll.
  2. Växten tar upp vatten med rötterna.
  3. Bladens undersida är klädd med klyvöppningar som används för att ta upp koldioxid.
  4. Växten delar vattenmolekylerna i väte och syre.
  5. Vätet används ihop med koldioxidens kol till att skapa glukos.
  6. Glukoset hjälper växten att växa och utveckla nya växtdelar. 
  7. Växten släpper ifrån sig syre, en restprodukt från näringstillverkningen.