Sveriges bönder

Historien om den svenska skogen

Allt var inte bättre förr, i alla fall inte när det gäller den svenska skogen. Industrialisering, mekanisering och kalhyggen men under de senare åren har svenskt skogsbruk gjort stora framsteg. I den här filmen berättar vi historien om hur svenska skogar brukats och hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag.

Läs mer om den svenska skogen här: https://www.lrf.se/skog

Och här Stolt skogsägare – LRF