Sveriges bönder

Hållbarhetsquiz

I januari 2020 tog LRF beslut om de nya målen som visar på den hållbarhetsnytta Sveriges gröna näringar bidrar med, och hur vi tillsammans med övriga samhället kan göra ännu mer. Vi har därför skapat ett quiz för att öka intresset för klimat och hållbarhet.