Sveriges bönder

Hållbarhetsmål – mål för framtiden

En film om LRF och hållbarhet

I januari 2020 beslutade LRF ut med sina nya hållbarhetsmål för den gröna näringen. Målen innehåller både miljömässiga, ekonomiska och sociala mål som alla syftar till att stärka konkurrenskraften i lantbruket.

Samhällskraven på klimatnytta och hållbarhet kommer att fortsätta att öka. När LRF nu går fram med hållbarhetsmål är det dels för att berätta att de gröna näringarna är en del av lösningen, men också för att verka för en mer sansad och faktabaserad diskussion.

Mål om klimatnytta och ökad lönsamhet

Målen är uppdelade på tre miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål.

Miljö

Ekonomi

Målsättningen för det sociala målet är att öka landsbygdens attraktionskraft.

Vi alla har en roll i detta

För att målen ska uppfyllas måste samhället underlätta för forskning, finansiering, affärsutveckling och öka förståelsen för den biobaserade cirkulära ekonomin. För dig som konsument innebär det till exempel att välja och fråga efter produkter från Sveriges bönder.

Här kan du läsa mer om målen: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/01/lrf-har-beslutat-om-nya-hallbarhetsmal/