Sveriges bönder
Lista

Därför ska du välja svenskt kött

För den som väljer att äta kött finns goda anledningar att välja kött från Sverige. Nedan hittar du några av exemplen på varför svenskt kött är att föredra framför importerat.

Sverige har några av världens strängaste lagar kring djur- och smittskydd. Men det är inte främst lagarna som får våra medlemmar att bry sig om sina djur. Faktum är att många av Sveriges bönder väljer att uppfylla långt mer än lagkraven när det gäller djurens välmående.

1. Grisar med knorr

Knorren på grisen är en symbol för att grisen är glad och mår bra. För att grisar ska må bra måste de få gå lösa och ha något att göra. Suggorna måste få “bädda” och fixa i ordning när de ska få kultingar eftersom det är deras naturliga bobyggnadsbeteende. I de flesta länder står suggorna i bås som är så trånga att de inte kan göra det. De flesta andra länder klipper dessutom av knorrarna eftersom brist på strö och sysselsättning ökar risken för att grisarna ska bita varandra. Alla svenska grisar har knorren kvar. Det gör den svenska skinkan du köper lite dyrare, men för oss finns inget tvivel om att det är värt det.

2. Kor på grönbete

I Sverige går nästan alla kor utomhus och betar under sommaren. Bara unga mjölkraskalvar och tjurar behöver vara inne av säkerhetsskäl. Sverige är faktiskt det enda land som har krav på att mjölkkor ska vara ute under sommarperioden och ha tillgång till bete. Och det verkar fungera bra, svenska kor är friska och producerar mest mjölk i världen. Därför kan vi också ha en världsunik, låg antibiotikaanvändning på svenska mjölkgårdar. En extra bonus är att när färre kor producerar mer mjölk – som de gör här i Sverige – så släpper de ut mindre metan, vilket är bra för klimatet.

3. Även fåren får gå lösa året om, ute på sommaren och inne på vintern.

Sverige behöver ett rikt lantbruk som ger en bred produktion av råvaror. På många marker i Sverige går det bara att odla gräs och baljväxter som vi människor inte kan äta. Där är det mest effektiva sättet för att ta vara på marken att ha betande djur, eftersom de kan omvandla vall från de flesta marker till kött och mjölk. För oss är det självklart att de ska få ha ett gott liv på vägen.

4. Lägre antibiotikaanvändning

En annan anledning att välja svenskt kött är att vi har en unikt låg antibiotikaanvändning i det svenska lantbruket, läs mer om det här.