Sveriges bönder

”Att föda upp fisk i lantbruket löser så många problem”

I Johan Ljungquists ladugårdar står fisk i stora bassänger och åkrarna gödslas med det fisken lämnar ifrån sig. Tillsammans med sin affärspartner har han utvecklat en allt igenom miljövänlig metod för matproduktion. Nu vill de göra Sverige självförsörjande på fisk. 

Gården var perfekt. Visst skulle det krävas en hel del arbete, men läget, ytorna och inte minst priset var helt rätt. Johan Ljungquist och Mikael Dessalles slog till. 

Det var 2013 och de två männen hade siktet inställt på att starta ett lantbruk. Men ett lantbruk av ett högst okonventionellt slag. Den stora ladan där på gården strax söder om Kristianstad skulle rymma en fiskuppfödning. Och det gödsel som fiskarna producerade skulle användas i spannmålsodling på gårdens marker. 

Johan Ljungquist och Mikael Dessalles.

Så skulle de skapa en miljömässigt och socialt hållbar matproduktion.

– Från början var vi bara ute efter att ordna jobb åt oss själva. Men vårt koncept – som vi utvecklat från grunden – fångade intresset hos många lantbrukare. Ganska snart insåg vi att verksamheten behövde utökas och förändras en del, berättar Johan som är marinbiolog.

Hans partner i företaget, Mikael, är ingenjör med intresse för vatten och energi. Tillsammans har de skapat Gårdsfisk, en verksamhet som idag handlar om att föda upp och sälja yngel och så kallad sättfisk. Den får sedan växa till sig på andra gårdar under knappt ett halvår, i anläggningar som Gårdsfisk har utformat och hjälpt till att bygga. När fisken är tillräckligt stor köper de tillbaka den och bereder den för försäljning till butiker.

– Under tiden fisken växer till sig får lantbrukaren naturgödsel från odlingen. Hela produktionen ger en minimal miljöpåverkan och är också väldigt gynnsam för spannmålsodlingen, förklarar Johan. 

Idag är gården han och Mikael köpte för sex år sedan utbyggd med ytterligare tre hallar. Den totala ytan på 1 800 kvadratmeter rymmer 78 bassänger på mellan 3 och 16 kubikmeter. Det ger en kapacitet på 2 000 000 yngel och sättfisk per år, som i sin tur blir till 2 000 ton färdig matfisk. 

Målet för de två fiskuppfödarna flyttas framåt och uppåt hela tiden. Nu siktar de på inget mindre än att göra Sverige självförsörjande på fisk, tillsammans med bönder som väljer att satsa på fiskuppfödning som en del av sin verksamhet.

Gårdsfisk – ett annorlunda lantbruk

Företag: Gårdsfisk, grundat av Johan Ljungquist och Mikael Dessalles
Verksamhet: utveckling och försäljning av uppfödningssystem för miljövänlig fiskproduktion i kombination med växtodling, samt beredning och försäljning av matfisk till butiker
Gårdens storlek: Tre hallar om1 800 m2 för fiskodling. 
Fiskarter: Rödstrimma (Tilapia i handeln), Clarias (Afrikansk ålmal i handeln)
Hållbarhet:”Ett begrepp som bör användas med försiktighet – det blir lätt urvattnat. För oss handlar det om miljömässigt och socialt hållbar matproduktion på lång sikt, som också är ekonomiskt lönsam.” Johan Ljungquist