Sveriges bönder

”Jag känner en oerhörd stolthet”

Karin Nalbin är övertygad om att hon gjort rätt yrkesval. Livet som mjölkbonde innebär ständiga utmaningar men också en möjlighet att bidra till en mer hållbar värld.

Innovation kan se så olika ut. Ofta innefattar det teknik och omvälvande förändringar. Men ibland sker innovation nästan omärkligt. Så är det på mjölkgården som Karin och Sven Nalbin driver. Den ligger i Mullsjö utanför Jönköping och har 85 mjölkkor. 

– Jag skulle kanske inte kalla det innovation, men vi har utvecklat ett arbetssätt som gör att vi får en lönsamhet som ger utrymme för expansion, berättar Karin.

Två timmars mjölkning
Varje morgon klockan kvart i fem ringer väckarklockan. Karin stiger upp och ägnar de två följande timmarna åt mjölkning av gårdens 85 kor. De har ingen mjölkningsrobot, utan Karin behöver hämta dem gruppvis till mjölkningsgropen.

Så har hennes mornar sett ut i snart 20 år även om verksamheten från början var betydligt mindre. För ungefär tio år sedan byggdes gården ut och kapaciteten ökade. 

– Men tack vare att vi har kor som går lösa inomhus och mjölkgrop – samt lättskötta byggnader – klarar vi oss på min heltid plus några deltidsanställda. Min man jobbar på gården några timmar varje dag och därutöver som maskinförare i skogen, berättar Karin. 

Hållbarhet skapar framgång
Det främsta målet med verksamheten är att tjäna pengar, framhåller Karin, så att familjen kan leva på gården. Samtidigt säger hon att det enda sättet att göra det är att arbeta på naturens villkor, med naturen. 

– Du måste hela tiden göra rätt saker, i rätt tid. Oavsett om det handlar om odling eller att ta hand om djuren, säger hon och förtydligar att det inte bara handlar om att lyckas, utan också om att driva en verksamhet som bidrar till ett bättre klimat för allt levande.

– Jag känner en oerhörd stolthet över att producera mat som är av hög kvalitet, på ett sätt som också innebär att markerna och naturen runt omkring oss mår bättre.

Bjurbäcks gård

Verksamhet: Mjölk- och köttproduktion
Antal mjölkkor: 85
Antal djur totalt: C:a 320
Anställda: Karin och Sven + 3 deltidsanställda
Mål: Att utöka verksamheten (”Snarare en förhoppning”)
Utmaningar:
– Öka lönsamheten
– Attrahera personal
– Skapa förståelse för att begreppet hållbarhet även innefattar sådant som markvård och biologisk mångfald
Om hållbarhet: ”Ungdjuren går på naturbete halva året och håller marker öppna och skapar livsrum för många rödlistade växt- och djurarter.”