Sveriges bönder

Antibiotikan och djuren

Sverige har länge legat i framkant när det kommer till begränsning av antibiotikaanvändning. Men antibiotikaresistens är ett globalt hot för både människor, djur och miljö. I takt med överanvändning har fler och fler bakterier blivit resistenta.

Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har och utvecklingen i världen är på många sätt skrämmande.

Sveriges bönder arbetar med förebyggande djuromsorg och letar hela tiden tillsammans med veterinärer och myndigheter efter fler sätt att förbättra djurens tillvaro. Arbetet med miljö, skötsel, hygien och smittskydd ger resultat, Sveriges djur är några av världens friskaste. När djuren håller sig friska och mår bra finns inget behov av antibiotika och därför har vi mindre problem med antibiotikaresistenta bakterier bland djur än många andra länder.

Idag har vi den lägsta förbrukningen av antibiotika inom djuruppfödningen i EU. Till exempel använder Tyskland 14 gånger mer, och Spanien hela 25 gånger mer än vad vi gör.

Ibland drabbas djuren trots allt av sjukdomar som kräver antibiotika. Till skillnad från andra länder har vi i Sverige valt att då, så långt som möjligt, bara behandla det sjuka djuret, inte hela grupper, och dessutom är vi noga med att använda smalspectrad antibiotika som bara riktas mot den aktuella bakterien.

En vanlig missuppfattning är att antibiotikaanvändning skulle leda till rester av antibiotika i maten vi äter. Så är det inte, varken i Sverige eller utomlands. Riskerna handlar istället om att överdriven antiobiotikaanvändning ökar risken för utveckling av resistenta bakterier.

Genom att välja mat från Sverige bidrar du till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning och en minskad risk för resistens.

Läs mer om svensk antibiotikaanvändning