Sveriges bönder

5 myter om den svenska skogen

Myt 1:

”Skogsbruk är dåligt för klimatet och miljön”

Tvärtom, brukade skogar ger många klimatnyttor och tar oss närmre fossilfrihet. Vår gamla skog ger höga naturvärden och biologisk mångfald.

Myt 2:

”De som äger skog och brukar skogen bryr sig inte om klimat och miljö”

Tvärtom! För många skogsägare är skogs- och naturvård och förnybart väldigt viktigt. Skogsägarna gör både frivilligt och reglerat miljöarbete.

Myt 3:

”Om vi helt slutar avverka träd så blir det maximal nytta för klimatet”

Kortsiktigt kanske, men om skogen lämnas orörd kommer tillväxten att avta, träd dö och koldioxid släppas ut. De samlade klimatvinsterna är större när skogen brukas.

Myt 4:

”Läget för den biologiska mångfalden är akut och skogsbruket är en bidragande orsak”

De miljöer som gynnar den biologiska mångfalden har faktiskt ökat i  svenska skogar sedan 1993. Vi är på rätt väg!

Myt 5:

”Träd avverkas för att bli biodrivmedel och engångsprodukter”

Nej, träd avverkas för att bli virke att bygga med. Resterna blir bland annat munskydd, kläder, blöjor och bioenergi.

Här kan du även se den kampanjfilm som tagits fram.

Läs mer här