Sveriges bönder
Lista

5 anledningar till varför du bör välja svenskt kött

Det finns många anledningar till att välja svenskt kött. Vi listar fem anledningar till varför du ska leta efter sverigemärkningen i köttdisken.  

1. God djuromsorg. 

Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag som utgår från djurens rätt att bo och vara så naturligt som möjligt. Både utomhus och inomhus. 

2. Låg antibiotikaanvändning.  

I Sverige är det förbjudet att använda antibiotika på friska djur, en lag som initierades av en medlem hos oss på LRF. Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot mänskligheten. Överanvändning av antibiotika gör nämligen att resistenta bakterier utvecklas vilket kan leda till att antibiotikan inte fungerar – vilket förstås skulle vara katastrof. Idag använder Svenska köttbönder minst antibiotika i hela EU.  

3. Låg klimatpåverkan 

Svenskt kött ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än kött från andra länder. Detta genom klimatsmart uppfödning med fokus på god djuromsorg, omställning till fossilfria energikällor som till exempel solceller och närproducerat foder. Dessutom blir ju transporterna kortare. 

4. Gynnar biologisk mångfald 

Djur som betar är otroliga naturvårdare. Betade, trampade och gödslade marker gynnar den biologiska mångfalden vilket skapar natur som fungerar och artrikedom som frodas. Dessutom binder betesmarker kol och mull i marken. Vi vill ha fler djur på bete och det finns det möjlighet till i Sverige. Men då måste vi köpa mer mat från Sveriges bönder. 

5. Resurssmart val 

Köttproduktion ska ske där den är hållbar – och det är den i Sverige. Här får vi plats med djuren, vi har gott om betesmark, bra förutsättningar för foderproduktion och rikligt med vatten. Gödslet förvandlas till biogas eller tillför hållbar näring till jordarna. Produktionen är resurssmart helt enkelt.