Sveriges bönder
Lista

5 anledningar att välja svenska råvaror

Hur stor skillnad kan ett matval göra? Är det värt att ändra sina vanor? Här är fem snabba fördelar med att byta importerad mat mot mat från Sverige.

1. Klimatet

Transporter står för en stor del av klimatutsläppen, att handla närproducerat blir därför ett mer hållbart val. Det är inte alltid de varor som många tror är klimatsmarta som faktiskt är det, det är viktigt att se till hela produktionen.

Svensk mjölkproduktion ger till exempel 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världssnittet. 100 procent av den soja som Sveriges bönder använder är certifierad och bidrar därför inte till skövling av regnskog, dessutom producerar många bönder sitt egna proteinfoder.

2. God djurhållning

Den svenska djurskyddslagen är den strängaste i världen. I Sverige går korna på bete och grisarna har knorren kvar. Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. För bönderna är det viktigt att djuren mår bra, därför jobbar de varje dag för att djuren ska trivas och kunna ha sitt naturliga beteende i den mån det är möjligt.

3. Öppna landskap och god miljö

Svensk livsmedelsproduktion och betande djur ger öppna landskap och bidrar till biologisk mångfald. Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, blommor och insekter som i sin tur lockar till sig fjärilar och fåglar. Mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad. En betad hage kan innehålla så mycket som 40 olika arter per kvadratmeter. 

4. Jobbskapande

Annons mars 2019 LRF

Jord- och skogsbruk sysselsätter tillsammans 106 600 personer. Varje bonde skapar i sin tur jobb åt andra. Därför är svensk skogs- och livsmedelsindustri helt avgörande för en levande landsbygd.

5. Smaken

Vårt svenska klimat ger goda förutsättningar. Långa dagar och svala nätter på sommaren, bevarar inte bara sötman i bären de gör dessutom att vissa skadedjur håller sig borta. För att avgöra när frukt ska skördas använder vi mognadstester – så att svenska konsumenter kan njuta av frukten när den är som bäst.

Enligt en undersökning gjord av Sheena Iyengar, på Columbia University, gör vi människor ca. 70 medvetna val på en dag. Om alla lät ett av dem vara mat från Sveriges bönder skulle det skapa goda förutsättningar för ett hållbart lantbruk och en levande landsbygd.