Sveriges bönder

Det gör skillnad att välja svenska råvaror

Sveriges bönder arbetar dagligen för att se till att svenskt lantbruk ska vara ett av de mest hållbara i världen. Genom att välja mat från Sverige skapar du förutsättningar för en hållbar matproduktion, ett fortsatt starkt svenskt lantbruk, och en grön framtid.